Home » » Tarum Ijuk

Tarum Ijuk

UNTUK DOWNLOAD SETIAP LAGU SILAHKAN KLIK DISINI

labo kam kusalahi labo kam kuelokken
gia sangkep geluhta la ia senang
aminna gia pe turang la lit sekolahta
aminna gia pe tuhu kita kalak mesera
labo si e erbahansa si kita sirang
ukurta nande iting pusuhta si penggurui
adi tuhu kin kita nggo sikelengen
kiniseran pe turang reh ku geluhta
kiniguluten pe turang reh ku peratenta
labo si e erbahansa si kita sirang
tarum i juk pagi lebe si ban rumahta nde iting
erdindingken buluh bayu2 jabuna buluh salimar
i je me pagi si benai jabu si mbaru
amin mesera gia lebe geluh si baba kusayangi
bage me lebe si pala2i si gegehi dage encari
sepengodak sepengole si ban arihta
adi nggo lit pagi rejekoi ibas arih-arihta dua
sangkepta nggeluh pe pagi mulihi ngulihi kita